PAYMENT

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามรายการด้านล่างบัญชีใหก็ได้ แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินของคุณมาทาง contact@koratfitness.com หรือทางไลน์ไอดี @rangsitfitness

 

ธนาคาร ชื่อบัญชี  เลขที่บัญชี
กสิกรไทย โคราชฟิตเนส 015-1-91491-8
กสิกรไทย นายนิทิกรณ์ ลี้ถาวรวณิช 043-2-56493-4
กรุงไทย นายนิทิกรณ์ ลี้ถาวรวณิช 986-1-22062-3
ไทยพาณิชย์ นายนิทิกรณ์ ลี้ถาวรวณิช 331-248112-8
กรุงเทพ นายนิทิกรณ์ ลี้ถาวรวณิช 339-4-91203-8

 

เมื่อโอนเงินค่าสินค้ามาแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล contact@koratfitness.com